Onze juridische status

Juridische kennisgeving

legale informatie

Een krediet verplicht u en moet worden terugbetaald. Controleer uw terugbetalingscapaciteit voordat u zich vastlegt. Voor elke lening heeft de lener een bedenktijd van 10 dagen; de aankoop is afhankelijk van het verkrijgen van de lening, als deze niet wordt verkregen, moet de verkoper de betaalde bedragen terugbetalen.

Verantwoordelijke uitgever: Veilig Krediet, Parijsboulevard 305 6135 LJ Sittard,Netherlands Copyright: © 2021 Veilig Krediet, alle rechten voorbehouden. Hosting: OVH SIRENE: 514 622 299

Voor alle klachten, zowel Over ons onze intermediaire activiteit in bankzaken en betalingsdiensten als met onze verzekeringsintermediaire activiteit, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: contact@veilig-krediet.com

Toegang tot de site

De toegang tot de site is voorbehouden aan volwassenen. De uitgever behoudt zich het recht voor om enig bewijs van uw leeftijd te vragen. De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. U stemt ermee in deze site en de informatie of gegevens daarin niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclamedoeleinden en voor enige vorm van commerciële werving en in het bijzonder het verzenden van ongevraagde e-mails.

Gegevensverzameling

De persoonlijke informatie die op de site kan worden verzameld, wordt voornamelijk door de uitgever gebruikt voor het beheren van relaties met u en indien nodig voor het verwerken van uw verzoeken. Ze worden opgenomen in het klantenbestand van de uitgever, en het aldus geproduceerde bestand uit persoonlijke gegevens wordt aangegeven bij de CNIL.

Om veiligheidsredenen en om elk frauduleus verzoek te vermijden, moet dit verzoek vergezeld gaan van een identiteitsbewijs. Na verwerking van het verzoek wordt dit bewijs vernietigd.

Alleen de informatie die nodig is om verzoeken in de best mogelijke omstandigheden te verwerken, wordt gevraagd. Alle gegevens die de internetgebruiker in het bijzonder over zijn persoon, zijn project of zijn goederen verstrekt, zijn beschermd. Alleen hij kan een van zijn huidige dossiers raadplegen. Geen enkele persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zullen zonder toestemming van de internetgebruiker aan derden worden doorgegeven anders dan onze partners.